This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tỳ Hưu Phỉ Thúy Đặc Biệt chiêu tài lộc, trấn trạch FNS103

78,880,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu chế tác từ ngọc Phỉ Thúy Myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 18cm x 6cm x 13cm (chưa gồm đế gỗ). + Khối lượng : 4.5kg/ 2 ông ( gồm đế). + Ý nghĩa : Tỳ hưu

Tỳ hưu tiêu ngọc xanh gân huyết khủng chiêu tài lộc FGM159

43,848,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết khủng (Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 16cm x 27cm + Khối lượng: 30kg + Ý nghĩa: bổ trợ công danh, sự nghiệp, chiêu tài lộc, có tác dụng hóa giải Ngũ Hoàng

Tỳ Hưu Phỉ Thúy Đặc Biệt chiêu tài lộc, thăng tiến nhanh FNS107

156,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu chế tác từ ngọc Phỉ Thúy Myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 26cm x 12cm x18cm (chưa gồm đế gỗ). + Khối lượng : 9kg/ 2 ông ( gồm đế). + Ý nghĩa : Tỳ hưu chế

Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy chiêu tài lộc, phát đạt trong kinh doanh FDL122

33,300,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 18cm x 8.5cm x 15cm .(tính luôn đế) + Khối lượng : 2.2 kg/ cặp.(không tính đế) + Ý nghĩa : Tỳ hưu có tác dụng chiêu tài

Thiềm Thừ Cam Đế Gỗ Lớn mang tài lộc, may mắn FH155G

7,644,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ cam đế xoay – hài hòa sanh tài bột đá màu ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 30cm x 50cm + Khối lượng: 9 kg + Ý nghĩa: Thiềm thừ cam trên đế xoay – hài hòa sanh

Cóc ngọc Hoàng Long mang may mắn, tài lộc FTT-HL-F1-9393

9,393,000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 12cm x 11.5cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 1.03kg + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc ngọc Hoàng Long đem lại sự thịnh vượng, tài lộc FTT-HL-F2-13363

13,363,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13cm x 14cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 1.48kg. + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Thiềm thừ Ngọc Hoàng Long Tam Thể đem lại sự thịnh vượng FTT-HL-F3-17650

17,650,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 13cm x 12cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 1926gr. + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Linh Vật – Ý Nghĩa Linh Vật – Linh Vật Tuất – Kiến Thức Linh Vật