Thiền Thừ

Thiềm Thừ Cam Đế Gỗ Lớn mang tài lộc, may mắn FH155G

7,644,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ cam đế xoay – hài hòa sanh tài bột đá màu ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 30cm x 50cm + Khối lượng: 9 kg + Ý nghĩa: Thiềm thừ cam trên đế xoay – hài hòa sanh

Cóc ngọc Hoàng Long mang may mắn, tài lộc FTT-HL-F1-9393

9,393,000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 12cm x 11.5cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 1.03kg + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng,

Cóc ngọc Hoàng Long đem lại sự thịnh vượng, tài lộc FTT-HL-F2-13363

13,363,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13cm x 14cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 1.48kg. + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Thiềm thừ Ngọc Hoàng Long Tam Thể đem lại sự thịnh vượng FTT-HL-F3-17650

17,650,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 13cm x 12cm (bao gồm đế). + Khối lượng: 1926gr. + Ý nghĩa: Linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Thiềm thừ hồ lô chiêu lộc và mang lại hạnh phúc FH110G

9,118,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ bột đá màu ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 55cm x 28cm x 48cm. + Khối lượng: 30kg. + Ý nghĩa: Thiềm thừ hồ lô – chiêu tài nạp phước là biểu tượng của giữ và nhả tài lộc, mang